Affärsutvecklingscheckar för hållbar tillväxt

Små och medelstora företag i västra Götaland har en stor tillväxtpotential. Idéerna finns men ibland saknas möjligheten att genomföra dem. Vi stödjer företag som vill och har förmågan att växa och som har konkurrenskraftiga idéer att förverkliga.

Webbplatsen har bytt adress. Läs mer på Tillvaxtvgr.se >>